แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดังนั้นงานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมการตามเกณฑ์มาตราการไว้ล่วงหน้าให้มีความพร้อมไว้ล่วงหน้า  เพื่อให้ทันสถานการณ์เมื่อทางรัฐได้ประกาศผ่อนปรนให้เปิดบริการได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงาม ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

1.วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น.

2.วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

3.วันที่ 2 มิถุนายน 2563   เวลา 09.00-11.00 น.

4.วันที่ 2 มิถุนายน 2563   เวลา 13.00-15.00 น.

5.วันที่ 4 มิถุนายน 2563   เวลา 09.00-11.00 น.

6.วันที่  4 มิถุนายน 2563   เวลา 13.00-15.00 น.

สามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมทาง https://1th.me/B4SCs

 

ดาวน์โหลด
  • 1.แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการ -
  • 2.คู่มือการใช้ระบบการประเมินตนเอง -
  • 3.แบบประเมินตนเอง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 -
  • 4.แบบประเมินคัดกรองผู้รับบริการ -
  • 5.แบบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ -
  • 6.ภาพประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ -
  • 7.ตารางบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ -
  • 8. QR code ตอบรับการเข้าร่วมประชุม -
  • 9.ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Zoom -
  • 10.บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการมีเลขที่ปชช. -

SUPPORT