คอร์สสอนฟรี

หลักสูตรนวดไทย

นวดไทยและสปา ธุรกิจมาแรงระดับสากล ธุรกิจที่มีช่องทางและยังขาดบุคลากรอีกมาก ทั้งยังเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจด้วยถือเป็นอาชีพผู้ให้และได้ช่วยคนทางด้านสุขภาพ Crystal Professional Academy จึงพร้อมจะพาท่านเข้าสู่ธุรกิจนวดไทยและสปา ด้วยองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ด้วยหลักสูตรคุณภาพดังต่อไปนี้…

จุดเด่นของหลักสูตร

• ผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง! ทั้งในและต่างประเทศ
• ผู้ที่สมัครงาน และต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
• เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก
• เจ้าของร้านที่ต้องการให้บริการทรีทเม้นท์ทางเลือกกับลูกค้า
• ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว หรือคนรอบข้าง
• ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
• และผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง! ทั้งในและต่างประเทศ
• ผู้ที่สมัครงาน และต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
• เจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มกำไรจากการสร้างทางเลือกให้ลูกค้า
• เจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มกำไรจากการสร้างเอกลักษณ์ และเพิ่มศักยภาพการทำกำไรสูงสุดจากลูกเล่นของแต่ละสปาบอดี้ทรีทเม้นท์
• ผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์นี้สำหรับดูแลผิวพรรณประจำวัน และดูแลผิวพรรณในโอกาสพิเศษอย่างถูกต้องของตนเอง รวมทั้งคนในครอบครัว
• ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วนในด้านคุณภาพการสอน และการรับรอง (กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา)
• และผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ

SUPPORT