LANNA HEALTH FAIR 2018

ขอเชิญร่วมงาน LANNA HEALTH FAIR 2018 สุขภาพยั่งยืนวิถีล้านนา
วันที่ 24 มิ.ย. 2561 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมงานฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา 053 320 0330
สมาคมนวดแผนไทยเชียงใหม่ 053 218 632

SUPPORT