OTOP LANNA 2015 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา

OTOP LANNA 2015
มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา
5-9 มิถุนายน 2558
เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

SUPPORT