ขอเชิญร่วมการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์จับมือสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ รุกจัดประชุมนานาชาติเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ชูศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในธีม “Let Chiang Mai Longstay Take Care of You”

โดยในปีนี้ได้กำหนดจะจัดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 (The 8th Chiang Mai International Health Conference 2015) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเวลาเดียวกับการจัดงาน Lanna Expo ในเดือนกันยายน 2558

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่

สามารถติดตามอัพเดตข่าวสารได้ที่ Facebook: Chiang Mai International Health Conference

ดาวน์โหลด
SUPPORT