ติดต่อเรา

งานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถนนสุเทพ ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0 5321 1048-50 ต่อ 302

โทรสาร 0 5321 2472

อีเมล์: healthwisdom_cm@hotmail.com

 

ชื่อผู้ติดต่อ*

อีเมล์*

หัวข้อ

รายละเอียด

ใส่รหัสป้องกันลงในช่องข้างล่างนี้:
captcha

Link

เครือข่ายภาคเอกชน

เครือข่ายภาครัฐ

เครือข่ายภาคการศึกษา

 

SUPPORT