ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข” (ฟรี!!)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน)
ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา
ร่วมจัดประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2
“ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข”
ภายในงาน LANNA EXPO 2016
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้โครงการ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด
SUPPORT