ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพเชียงใหม่สู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในงาน LANNNA EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม 053-211-048-50 ต่อ 302
www.lannahealthhub.org

ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์การประกวดนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครเข้ารับการประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • ประชาสัมพันธ์ การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์การให้คะแนน การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครเข้ารับการประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด

SUPPORT