การอบรม
S :Social Responsibility คือ สำนึกของความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของคน E :Engagement คือ การมีจิตวิญญาณของการให้บริการด้วยมาตรฐานแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง N :Network คือ การทำงานร่วมก...
SUPPORT