ข่าวสาร: รับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ภายในวันที่ 29 พย. 2561...
ข่าวสารล่าสุด
November 7, 2018
ข้อมูลเพิ่มเติม: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th...
June 29, 2018
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพมาครฐานด้านสปาและการนวดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ และระดับสากล วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น....
June 18, 2018
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน LANNA EXPO 2561 วันที่ 22 มิ.ย. - 1 ก.ค.2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมประเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา...
ขอเชิญร่วมงาน LANNA HEALTH FAIR 2018 สุขภาพยั่งยืนวิถีล้านนา วันที่ 24 มิ.ย. 2561 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฟรี สอบถามรายละ...
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th...
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
BROWSE
ขนาดของสถานประกอบการ
รางวัลที่ได้รับ
SUPPORT