ข่าวสาร: มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศกรม เรื่องแนวทางป้องกันโควิท 19 ในสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ - ดาวน์โหลด
  • ประกาศ อย. เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ฯ - ดาวน์โหลด
  • ประกาศ อย. เรื่องการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ดาวน์โหลด
  • ข่าว ปชส. กรมศุลกากร ยกเว้นอากรขาเข้า - ดาวน์โหลด
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร -
ข่าวสารล่าสุด
March 27, 2020
งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในมาตรการเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 1...
March 20, 2020
งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในมาตรการเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 1...
June 29, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้า รอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทย ล้านนา  วันที่ 29 มิถุนายน ประจำปี 2562

การประกาศรายชื่อทีม ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

รายชื่อมีดังนี้

<...

สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.. www.dtam.moph.go.th...
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
BROWSE
ขนาดของสถานประกอบการ
รางวัลที่ได้รับ
SUPPORT