ข่าวสาร: ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้า รอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทย ล้านนา  วันที่ 29 มิถุนายน ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้า รอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทย ล้านนา  วันที่ 29 มิถุนายน ประจำปี 2562

การประกาศรายชื่อทีม ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

รายชื่อมีดังนี้

1. จุ้งเจิงลาย 

2. ลีลาวิถีล้านนา

3. หัตถกาสะลอง

4. ฮักล้านนา

5. The Home Massage

เชิญชมการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา รอบชิงชนะเลิศ 10.00-11.30 น. ประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา รอบชิงชนะเลิศ 13.00-17.00 น. เวที งานล้านนาเอ็กโป    ห้องราชพฤกษ์

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

...
ข่าวสารล่าสุด
June 28, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้า รอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  วันที่ 28 มิถุนายน ประจำปี 2562

การประกาศรายชื่อทีม ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน

รายชื่อมีดังนี้

...
June 25, 2019

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ Key Success : Chiang Mai Spa to World Class และจัดพิธีมอบรางวัล Chiang Mai Spa Awards

วันที่ 26-27 มิถ...

June 21, 2019

การประชุมวิชาการ Key Success : Chiang Mai Spa to World Class และจัดพิธีมอบรางวัล Chiang Mai Spa Awards 

ในวันที่ 26-27...

งานประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ

ในวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2562  เวลาตั้งแต่ 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่...

สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.. www.dtam.moph.go.th...
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
SUPPORT