ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา และสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา และสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

ดาวน์โหลด
  • รายละเอียดการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • รายละเอียดการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • กำหนดการประกวด - ดาวน์โหลด
  • ท่าอันตรายและท่าไม่เหมาะสมในการนวดไทย - ดาวน์โหลด
  • คู่มือสำหรับผู้เขาร่วมประกวด - ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์การให้คะแนน การแข่งขันสุดยอดนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์การให้คะแนน การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา - ดาวน์โหลด
  • วีดิโอ 7ขั้นตอนการล้างมือ - ดาวน์โหลด

SUPPORT